Sabtu, 18 Juni 2011

Nama-Nama Gerakan Karate

Heisoku-Dachi
Hachiji-Dachi
Zen-Kutsu-Dachi
Ko-Kutsu-Dachi
Hangetsu-Dachi
Kiba-Dachi
Neko-Ashi-Dachi
Sanchin-Dachi
Sochin-Dachi
Tangkisan - (Uke)
Geidan-Barai
Agi-Uke
Soto-Ude-Uke
Uci-Ude-Uke
Shuto-Uke
Morote-Uke
Juji-Uke Chudan / Geidan
Juji-Uke Jodan
Kakiwake-Uke
Pukulan - (Zuki / Uchi)
Choko-Zuki
Oi-Zuki
Gyaku-Zuki
Agi-Zuki
Morote-Zuki
Kage-Zuki
Mawashi-Zuki
Tetsui-Uchi
Uraken-Uchi
Tate-Zuki
Ura-Zuki
Morote-Hisame-Zuki
Tate-Shuto
Shuto-Uchi
Haito-Uchi
Haishu-Uchi
Yoko Chudan Empi-Uchi
Jodan Empi-Uchi
Ushiro Jodan Empi-Uchi
Mawashi Chudan Empi-Uchi
Ushiro Chudan Empi-Uchi
Tendangan (Geri)
Mae-Geri
Yoko Geri Keyage
Yoko Geri Kekome
Mawashi Geri
Ushiro Geri
Ushiro Mawashi Geri

2 komentar:

G.S.W Blogs mengatakan...

wah keren nih salam karate osh

Felistsya Michaelis mengatakan...

salam karate osh!!!

Poskan Komentar

 

INKANAS Pasuruan Jawa Timur Copyright © 2010 | Designed by: Compartidisimo